2 USD 1976 UNCUT ( Dính Liền )

đ

Tiền 2 USD 1976 dạng Uncut (2 USD Uncut, Dính Liền nhau): Đây là những tờ tiền còn nguyên bản chưa được cắt rời có nhiều loại như Uncut 4 tờ, 8 tờ, 16 tờ và 32 tờ. Và loại Uncut có seri ngôi sao là loại hiếm nhất và giá trị cực cao.

Những người mua 2 USD uncut thường để nguyên, không cắt, sau đó cho vào khung, ốp kính treo lên tường như tranh, để thỏa mãn thú chơi và cũng cầu may mắn trong dịp năm mới.

 

Các dạng 2 usd uncut 1976 thường gặp

  • 2 usd uncut 16 tờ seri bình thường
  • 2 usd uncut 16 tờ seri lỗi ngôi sao
  • 2 usd uncut 32 tờ seri bình thường