2 USD In Hình World Cup 2018

đ 350,000 đ

  1. Tờ tiền 2 usd thật 100%
  2. In các cầu thủ nổi tiếng và quốc kì 32 quốc gia tham gia world cup 2018
  3. Số lượng phát hành có giới hạn
  4. Tặng kèm mica như hình
  5. Giá bá chỉ 350.000 vnd tờ

2 USD In Hình World Cup 2018 1