Bắc Việt Nam 100 Đồng 1951 màu XANH LÁ

đ 500,000 đ