Bắc Việt Nam 50 Đồng 1951 màu XANH LÁ

đ 700,000 đ