Bộ tiền 2 usd của 12 bang

đ

 

– Toàn nước Mĩ có 12 bang được phép in tờ 2 usd tương ứng với số 1 đến số 12(tờ 2 usd trong ảnh là bang số 12). Mỗi 1 chữ số lại tương ứng với 1 chữ cái từ A đến L cụ thể như sau:

1 – A – Seri từ thành phố Boston, bang Massachusets
2 – B – Seri từ thành phố New York, bang New York
3 – C – Seri từ thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania (siêu hiếm)
4 – D – Seri từ thành phố Cleveland, bang New York
5 – E – Seri từ thành phố Richmond, bang Virginia
6 – F – Seri từ thành phố Atlanta, bang Georgia
7 – G – Seri từ thành phố Chicago, bang Illinois
8 – H – Seri từ thành phố St. Louis, bang Missouri
9 – I – Seri từ thành phố Minneapolis, bang Minneasota (số lượng in trên toàn nước Mỹ ít nhất , khoảng 23,68 triệu tờ)
10 – J – Seri từ thành phố Kansas, bang Missouri (siêu hiếm, tờ may mắn nhất , số lượng in khoảng 24,96 triệu tờ )
11 – K – Seri từ thành phố Dallas, bang Texas
12 – L – Seri từ thành phố San Francisco, bang California

Mỗi bang phát hành số lượng khác nhau,vì vậy để tìm đủ bộ tiền 2 usd của 12 bang sẽ rất khó,có thể nói là hiếm.

Giá của 1 bộ tiền 2 dola 12 bang tùy theo chất lượng mới cũ và seri

 

mặt trước 2 usd 12 bang

mặt trước 2 usd 12 bang