Serial Sảnh 4 Số

đ

www.Shoptien.vn – Mua bán trao đổi các loại tiền Dollar serial đẹp

Nhận cung cấp cũng như thu mua serial đẹp liên quan tới Dollar Mỹ

Phone : 0979 59 1949 A.Linh

Email : Nvlinh158@gmail.com

 

 

MS.01 – Seri # 1355.1234 -> 1897.6789 = 1700K . Năm 2003. Chất lượng 100%

MS.2 – Seri # 1357.6789 – 1354.6789 =   350K / 1 tờ. Năm 2003. Chất lượng 100%

MS.3 – Seri # 191.66789 – 13.666789 =   800K / 1 cặp. Năm 2003. Chất lượng 100%

MS 4 : Seri # 1354.4567 – 1904.4567 =   300K / 1 tờ. Năm 2003. Chất lượng 100%

MS.5 – Seri # 1917.3456 – 1870.3456 =   275K / 1 tờ. Năm 2003. Chất lượng 100%

MS.6 – Seri # 1908.3456 – 1879.3456 =   275K / 1 tờ. Năm 2003. Chất lượng 100%

MS.7- Seri # 1869.2345 – 1904.2345 =   250K / 1 tờ. Năm 2003. Chất lượng 100%

MS.8 – Seri # 1354.1234 – 0456.1234 =   225K / 1 tờ. Năm 2003. Chất lượng 100%