Tây Ban Nha – Spain 1 Pesetas 1953 UNC

đ 200,000 đ