Tây Ban Nha – Spain 5 Pesetas 1951 UNC

đ 390,000 đ