Tiền Mệnh Giá Khủng

600,000 đ 500,000 đ

Bộ tiền mệnh giá khủng là tiền thật 100% của đất nước Châu Phi Zimbabawe lạm phát năm 2008 và đất nước Nam Tư 1993

Tiền còn mới trên 80% và được bán combo tặng kèm tờ 5 Madives