Việt Nam Cộng Hòa 100 Đồng 1958 SERI CÓ 2 CHỮ CÁI

đ đ