2 USD 1976 * Uncut 4 Tờ

2 USD 1976 * Uncut 4 Tờ

Danh mục: Tiền 2 USD

Tiền uncut là gì?

Tiền dollar Mỹ thường được in thành từng bảng tiền lớn, hiện nay là bảng tiền 32 tờ (uncut 32 tờ), sau đó mới cắt thành từng tờ để lưu thông. Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ vẫn bán những tờ tiền uncut này cho người sưu tập. Bao gồm uncut 4, uncut 8 và uncut 32 tờ. Người sưu tập có thể cắt tờ uncut lớn thành các tờ uncut nhỏ hơn như uncut 2, uncut 3. Ở Việt Nam, nhiều người hay đóng khung uncut đem tặng hoặc đem treo tường để trang trí.

2 USD uncut phổ biến nhất hiện nay là uncut 2003 giá dao động khoảng 3- 3,2tr/ tờ uncut 32. Hiếm gặp hơn là tiền uncut 1976, giá thường cao hơn nhiều: uncut 16 giá 4,5tr/tờ, uncut 32 giá trên 9tr. Đặc biệt 2 USD uncut 1976 seri sao (*) loại uncut 16 và uncut 32 thì giá cao hơn nhiều.

Shop Tiền nhận order các loại 2 usd 2003,1976 uncut loại 32 tờ,16 tờ,8 tờ,4 tờ !

UNCUT 4 tờ ngôi sao 1976 .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *