2 USD Lỗi Ngôi Sao

2 USD Lỗi Ngôi Sao

Danh mục: Tiền 2 USD

Tại sao lại có 2 USD seri sao (*)?

Nhiều người cho rằng tiền seri sao (*) là tờ tiền in lỗi, hiếm gặp. Thực chất nó không phải tờ tiền in lỗi. Trong quá trình in tiền không thể tránh được lỗi sai sót do kỹ thuật mà cả bảng tiền lớn (uncut 32 tờ) bị lỗi 1 hay vài tờ, thay vì phải bỏ và hủy toàn bộ cả tờ tiền lớn (32 tờ nhỏ) thì ngân hàng dự trữ liên bang in các tờ tiền có seri sao (*) để thay thế các tờ tiền in bị lỗi.

Vì vậy thỉnh thoảng trong 1 thếp 2 USD (hay cả tiền mệnh giá khác của US) bạn gặp tờ 1 dollar mà trước seri không phải là chữ cái mà thay vào đó là dấu ngôi sao 5 cánh. Điều này được ngân hàng dự trữ liên bang “thông báo” bằng cách in lên niêm phong thếp 100 tờ dòng chữ: “If the numbers on notes in this package do not run in sequence, the substituted notes are indicated by a ‘star’. Inquiries should include the serial numbers of the notes.”

Vì vậy tiền seri sao thường hiếm gặp hơn nhiều và giá 2 USD seri sao thường cao hơn nhiều so với 2 USD thường. 2 USD seri sao (*) càng đắt đối với 2 USD cổ (khổ lớn) và 2 USD năm 1928, 1953, 1963,1917.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *