Tiền Korea North - Tiền Bắc Triều Tiên

Tiền Korea North – Bắc Triều Tiên

Danh mục: Tiền Châu Á

20 mẫu tiền Korea North – Bắc Triều Tiên độc nhất vô nhị dành cho những ai đam mê sưu tập tiền. Liên hệ với shoptien để mua chúng với giá tốt bạn nhé!

Tiền Korea North - Tiền Bắc Triều Tiên
Bộ Bắc Triều Tiên – Korea North 5 10 50 100 200 500 1000 2000 5000 Won 2014 UNC – 9 tờ

Bộ Bắc Triều Tiên – Korea North 5 10 50 100 200 500 1000 2000 5000 Won 2014 UNC – 9 tờ có giá 400,000 đồng

Bộ Bắc Triều Tiên – Korea North 5 10 50 100 200 500 1000 2000 5000 Won 2009 UNC – 9 tờ
Bộ Bắc Triều Tiên – Korea North 5 10 50 100 200 500 1000 2000 5000 Won 2009 UNC – 9 tờ

Bộ Bắc Triều Tiên – Korea North 5 10 50 100 200 500 1000 2000 5000 Won 2009 UNC – 9 tờ có giá 600,000 đồng

Bắc Triều Tiên – Korea North 5000 Won 2014 UNC
Bắc Triều Tiên – Korea North 5000 Won 2014 UNC

Bắc Triều Tiên – Korea North 5000 Won 2014 UNC có giá 250,000 đồng

Bắc Triều Tiên – Korea North 2000 Won 2009 UNC
Bắc Triều Tiên – Korea North 2000 Won 2009 UNC

Bắc Triều Tiên – Korea North 2000 Won 2009 UNC có giá 300,000 đồng

Bắc Triều Tiên – Korea North 1000 Won 2009 UNC
Bắc Triều Tiên – Korea North 1000 Won 2009 UNC

Bắc Triều Tiên – Korea North 1000 Won 2009 UNC có giá 250,000 đồng

Bắc Triều Tiên – Korea North 500 Won 2009 UNC
Bắc Triều Tiên – Korea North 500 Won 2009 UNC

Bắc Triều Tiên – Korea North 500 Won 2009 UNC có giá 200,000 đồng

Bắc Triều Tiên – Korea North 200 Won 2009 UNC
Bắc Triều Tiên – Korea North 200 Won 2009 UNC

Bắc Triều Tiên – Korea North 200 Won 2009 UNC có giá 140,000 đồng

Bắc Triều Tiên – Korea North 100 Won 2009 UNC
Bắc Triều Tiên – Korea North 100 Won 2009 UNC

Bắc Triều Tiên – Korea North 100 Won 2009 UNC có giá 70,000 đồng

Bắc Triều Tiên – Korea North 50 Won 2009 UNC
Bắc Triều Tiên – Korea North 50 Won 2009 UNC

Bắc Triều Tiên – Korea North 50 Won 2009 UNC có giá 50,000 đồng

Bắc Triều Tiên – Korea North 10 Won 2009 UNC
Bắc Triều Tiên – Korea North 10 Won 2009 UNC

Bắc Triều Tiên – Korea North 10 Won 2009 UNC có giá 30,000 đồng

Bắc Triều Tiên – Korea North 5 Won 2009 UNC
Bắc Triều Tiên – Korea North 5 Won 2009 UNC

Bắc Triều Tiên – Korea North 5 Won 2009 UNC có giá 25,000 đồng

Bắc Triều Tiên – Korea North 200 Won 2005 UNC
Bắc Triều Tiên – Korea North 200 Won 2005 UNC

Bắc Triều Tiên – Korea North 200 Won 2005 UNC có giá 35,000 đồng

Bắc Triều Tiên – Korea North 5000 Won 2006 UNC
Bắc Triều Tiên – Korea North 5000 Won 2006 UNC

Bắc Triều Tiên – Korea North 5000 Won 2006 UNC có giá 80,000 đồng

Bắc Triều Tiên – Korea North 100 Won 1992 UNC
Bắc Triều Tiên – Korea North 100 Won 1992 UNC

Bắc Triều Tiên – Korea North 100 Won 1992 UNC có giá 45,000 đồng

Bắc Triều Tiên – Korea North 50 Won 1992 UNC
Bắc Triều Tiên – Korea North 50 Won 1992 UNC

Bắc Triều Tiên – Korea North 50 Won 1992 UNC có giá 40,000 đồng

Bắc Triều Tiên – Korea North 5 Won 1998 UNC
Bắc Triều Tiên – Korea North 5 Won 1998 UNC

Bắc Triều Tiên – Korea North 5 Won 1998 UN có giá 25,000 đồng

Bắc Triều Tiên – Korea North 100 Won 1978 UNC
Bắc Triều Tiên – Korea North 100 Won 1978 UNC

Bắc Triều Tiên – Korea North 100 Won 1978 UNC có giá 40,000 đồng

Bắc Triều Tiên – Korea North 10 Won 1978 UNC
Bắc Triều Tiên – Korea North 10 Won 1978 UNC

Bắc Triều Tiên – Korea North 10 Won 1978 UNC có giá 30,000 đồng

Bắc Triều Tiên – Korea North 5 Won 1978 UNC
Bắc Triều Tiên – Korea North 5 Won 1978 UNC

Bắc Triều Tiên – Korea North 5 Won 1978 UNC có giá 25,000 đồng

Bắc Triều Tiên – Korea North 1 Won 1978 UNC
Bắc Triều Tiên – Korea North 1 Won 1978 UNC

Bắc Triều Tiên – Korea North 1 Won 1978 UNC có giá 25,000 đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *