Serial Sảnh 4 Số

MS.01 – Seri # 1355.1234 -> 1897.6789 = 1700K . Năm 2003. Chất lượng 100%

MS.2 – Seri # 1357.6789 – 1354.6789 =   350K / 1 tờ. Năm 2003. Chất lượng 100%

MS.3 – Seri # 191.66789 – 13.666789 =   800K / 1 cặp. Năm 2003. Chất lượng 100%

MS 4 : Seri # 1354.4567 – 1904.4567 =   300K / 1 tờ. Năm 2003. Chất lượng 100%

MS.5 – Seri # 1917.3456 – 1870.3456 =   275K / 1 tờ. Năm 2003. Chất lượng 100%

MS.6 – Seri # 1908.3456 – 1879.3456 =   275K / 1 tờ. Năm 2003. Chất lượng 100%

MS.7- Seri # 1869.2345 – 1904.2345 =   250K / 1 tờ. Năm 2003. Chất lượng 100%

MS.8 – Seri # 1354.1234 – 0456.1234 =   225K / 1 tờ. Năm 2003. Chất lượng 100%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *