Thú vui tao nhã sưu tầm tiền

Thú vui tao nhã sưu tầm tiền

Có thể thấy rằng sưu tầm tiền là một thú vui tao nhằm thỏa mãn sở thích tìm tòi, nghiên cứu những giá trị mới của nhiều người. Có thể thấy, với mỗi tờ tiền giấy thì đều thể hiện những giá trị văn hóa dân tộc theo từng giai đoạn lịch sử của đất nước.

Nước ta với bề dày lịch sử 4000 năm văn hiến đã góp phần tạo nên một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Chính vì vậy, việc sưu tầm tiền là một hình thức gìn giữ lịch sử, văn hóa dân tộc chứ không chỉ là một thú vui tao nhã mà thôi. Hiện nay, có rất nhiều hướng sưu tầm tiền khác nhau và nó dựa trên sở thích cũng như khả năng tài chính của mỗi người riêng biệt. Shoptien.vn chia sẻ một số xu hướng sưu tầm tiền phổ biến hiện nay như sau :

Sưu tầm tiền giấy qua các thời kỳ

Xu hướng của người sưu tầm tiền là phân khúc việc sưu tầm của mình theo từng thời kỳ riêng biệt việc sưu tầm tiền xưa này giúp họ có được kiến thực lịch sử về tiền của nước nhà hơn. Ví dụ, người sưu tầm muốn tìm kiếm những tờ tiến giấy Việt Nam đầu tiên được phát hành từ thời nhà Hồ hay tờ giấy bạc đầu tiên do Banque De L’lndochine phát hành từ năm 1875 đến nay. Ngoài ra, thời kỳ đất nước bị chia cắt thành hai miền thì có thể sưu tầm tiền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và tiền Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, theo chia sẻ của những người.

Kuwait 1/4 Dinar 2014 UNC
Kuwait 1/4 Dinar 2014 UNC

Sưu tầm tiền theo số serial

Rất nhiều người có sở thích sưu tầm tiền seri đẹp, họ quan niệm rằng nếu có những tờ tiền giấy số đẹp họ sẽ có nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và sự nghiệp. Số đẹp ở đây có thể là số ngày sinh, số tiến lên, trùng số hoặc số cặp, tiền để lì xì tết

Sưu tầm tiền theo mệnh giá

Có rất nhiều người thích sưu tầm tiền theo mệnh giá ví dụ sưu tầm những tờ tiền 1 trăm, 2 trăm, 1 đồng, 1 hào…

Sưu tầm tiền hiếm

Những đồng tiến hiếm ở đây rất ít người có khả năng sở hữu vì việc sưu tầm mất rất nhiều công sức, thời gian tìm kiếm. Đó có thể là những tờ tiền in sai, tiền có số serial liên tục hay tiền theo 26 chữ cái…

Thật vậy, việc sưu tầm tiền ngoài những giá trị về mặt kinh tế mà còn thể hiện được những giá trị vô giá khác như thể hiện văn hóa, lịch sử của dân tộc và đó cũng là những kiến thức được tích lũy liên tục theo thời gian và thể hiện sự trân trọng của con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *